Dierfysio

Angela

Wegens persoonlijke omstandigheden neem ik geen nieuwe clienten aan. Eigenaren van dieren die bij mij onder behandeling zijn geweest kunnen mij via de mail bereiken. Lopende behandelingen worden voortgezet tot afronding van het traject.