Dierfysio

Angela

Wat is dierenfysiotherapie:

Een dierenfysiotherapeut kan klachten voorkomen, verlichten of verhelpen. Klachten aan het bewegingsapparaat zoals spier-, pees- en gewrichtsproblemen zijn goed te behandelen met dierenfysiotherpie. Het op tijd signaleren van klachten en deze laten behandelen door een dierenfysiotherpeut kan blessures voorkomen.

Een behandeling kan onder andere bestaan uit oefentherapie, massage, leefstijl adviezen en/of tapen. In veel gevallen krijgt u ook huiswerk mee.

Bij de eerste afspraak wordt gestart met een gesprek met de eigenaar. Hierna volgt een uitgebreid onderzoek van uw dier. Aan de hand hiervan wordt een diagnose gesteld en een behandelplan gemaakt. Dit alles wordt in overleg met de eigenaar gedaan.

Na afronding van de behandeling wordt er zo nodig een behandelverslag gestuurd naar de dierenarts.

 

 

 

 

Contact           Afspraak